Send oss e-post info@fritthelsevalg.no
Ring oss (+47) 47 95 71 78
Bli medlem

Vil covid-19 sørge for tvangsvaksinering av det norske folk?

Da unntakstilstanden ble innført den 13. mars var vi en rådvill befolkning. Vår fredfulle tilværelse ble plutselig snudd på hodet; frykten for massespredning av covid-19 ga utgangspunkt for den første unntakstilstanden i moderne tid – ikke siden andre verdenskrig har myndighetene slått så hardt ned på den indivdiuelle frihet som denne marsdagen i 2020.

Vi fikk tidlig beskjed om at vi måtte vente lenge på en vaksine som ble klar mot covid-19, derfor var det i følge myndighetene nødvendig med inngripende smitteverntiltak for å stoppe den voksende pandemien som ga luftveisinfeksjon hos mennesker, selv om det tidlig var klart at en liten del av befolkningen kunne dø av viruset, ble det likevel bestemt å stenge store deler av samfunnet, be om isolasjon hos store deler av befolkningen og gi oss opplæring i holde avstand fra hverandre.

Sakte, men sikkert har det kommet meldinger om at vaksine kan bli klar før først estimert[1], lite overraskende for mange, men ekstra gledelig for de som ikke tror samfunnet kan gå rundt igjen før massevaksineringen er i gang. I følge vaksineprodusenter må mellom 85-95 % av befolkningen være vaksinert for at det skal opparbeides flokkimmunitet; til strak motsetning av naturlig immunitet som oppnås på rundt 68 %. Sverige har gjort seg bemerket internasjonalt ved å gå mot full nedstenging og heller jobbe for å oppnå naturlig flokkimmunitet[2]. I sterk motvind har Anders Tegnell og den svenske Folkhälsomyndigheten stått strandhaftig på eget valg og i senere tid fått skryt av WHO-direktør Michael Ryan for sin strategi[3].

Den første vaksinen vil være myntet på helsepersonell og personer i risikogrupper. Det sies fortsatt at massevaksinering fortsatt ikke vil skje etter 12-18 måneder etter utbruddet ble kjent. Hva som skjer når vaksinen er klar er vanskelig å spå; hvis samfunnet igjen blir stengt fordi vi er midt i bølge to av virusutbruddet kan fort tvangsvaksinering bli et høyaktuelt tema. Flere politiske partier har allerede debattert høyt om barnevaksinering skal være obligatorisk, enten på lokalt- eller nasjonalt nivå.

Bent Høie ble spurt om en potensiell tvangsvaksinering[4] og svarte;

«– Det er ikke sånn at vi i Norge har tradisjon for det. Det blir neppe aktuelt denne gangen heller.»

«Det blir neppe aktuelt» er et tilsvar som gir akkurat nok skepsis til hvordan fremtiden kan bli seende ut, selv om Høie selv i 2015 gikk ut i mediene og advarte mot tvangsvaksinering[5], etter at Arbeiderpartiet hadde stemt for tvungen barnevaksinering i Oslo. Det er ingen tvil om at frykten som har satt seg i beinmargen til en stor del av befolkningen, vil sørge for at mange vil kreve tvangsvaksinering. Av de som krever det er det nok mange som har glemt hvilken katastrofe svineinfluensa-vaksinen en gang i tiden ble for mange, spesielt de som utviklet narkolepsi[6]. En lite utprøvd vaksine som ble presset på befolkningen, da også med et stort innspill av frykt, viste seg å gjøre mer skade enn godt. Vil covid-19-vaksinen bli et nytt mørkt kapittel i vaksinehistorien, fordi den også blir presset frem for fort? Det er mange spørsmål og mye uvisshet i denne tiden. Det er lurt å ikke uttale setninger med to streker under, da det er mye usikkerhet rundt viruset i seg selv; spesielt når det kommer til immunitet. Tvangsvaksinering på sin side er aldri veien å gå, helsefriheten er sikret i FNs menneskerettighetskonvensjon, spesielt artikkel tre; «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet»[7], og med svineinfluensa-vaksinen godt plassert i bakhodet er det rimelig å kreve at vaksinering mot covid-19 blir et frivillig valg når den er klar for massespredning.

[1] https://www.nrk.no/norge/utviklingen-av-koronavaksine-gar-raskere-enn-forst-antatt-1.14997305

[2] https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/04/17/195671419/sverige-kan-ligge-langt-foran-norge-i-flokkimmunitet

[3] https://www.nrk.no/urix/who-peker-pa-sveriges-koronastrategi-som-et-eksempel-til-etterfolgelse-1.15000382

[4] https://www.nrk.no/norge/folkehelsa-om-ny-vaksine__-dette-kommer-til-a-koste-mye-penger-1.14990389

[5] https://www.tv2.no/a/6820089/

[6] https://forskning.no/vaksiner-sykdommer/ny-studie-svineinfluensavaksine-ga-okt-risiko-for-narkolepsi/357799

[7] https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter

 

Skriv kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *