Send oss e-post info@fritthelsevalg.no
Ring oss (+47) 47 95 71 78
Bli medlem
Bilde artikkel om pengeoverføring fra legemiddelinstrien

Søk i utbetalingene fra legemiddelindustrien

Dagens medisin har laget en oversikt over pengeoverføringene fra legemiddelindustrien til helsepersonell og organisasjoner de tre siste årene. Samme kanal rapporterer også at én av fire mottakere av pengeoverføring fra legemiddelindustrien benytter retten til å være anonym, og skal tilsvare en sum på 7,5 millioner i 2017.

Det er flere som tar til orde for å stoppe ordningen med å være anonym mottaker av overføringer, bl.a. stiller opposisjonspartiene på Stortinget og Pasientombudet seg kritisk til muligheten for å motta penger anonymt.

Etter Dagens Medisin omfattende dekning den siste uken er det grunn til å stille spørsmålet: Mener man fortsatt på Legenes Hus at man vet for lite til å kunne ta et standpunkt i saken? Og hva er det i så fall i denne saken som gjør det så vanskelig å ta et standpunkt – at det kan være ubehagelig for enkelte medlemmer som ønsker å skjule sine ekstrainntekter eller økonomiske overføringer fra legemiddelindustrien?
– Ansvarlig redaktør, Magnus Moe, Dagens Medisin

Sitatet over er hentet fra en kommentar i Dagens Medisin, av ansvarlig redaktør, Magnus Moe. Kommentaren i seg selv er en god gjennomgang av spørsmålene rundt de massive overføringene som foregår fra legemiddelindustrien.

Søk i utbetalingene her

Spørsmålet som stilles er ikke bare rundt åpenhet om overføringene i sin helhet, men hvordan ekstrainntektene påvirker de ulike leger og organisasjoner i sin fremstilling av medisin som helhet. Vil en lege med store ekstrainntekter fra én medisinsk side, kunne gi objektive råd til sine pasienter? Det er en etisk problemstilling som diskuteres massivt i USA, men diskusjonen har vært relativt lavmælt her til lands.

Legeyrket stille store krav til å skape tillit hos pasientene, kan vi gi den tilliten til en yrkesgruppe som får ekstrainntekter fra en industri som lever av syke mennesker?

Skriv kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *