Send oss e-post info@fritthelsevalg.no
Ring oss (+47) 47 95 71 78
Bli medlem

Send inn ditt høringssvar mot koronasertifikatet

Helse- og omsorgsdepartementet har lagt ut en høring om implementering av koronasertifikat i det norske samfunnet, og med snaue syv dagers høringsfrist gjør departementet skam på regelmessige demokratiske prosesser. Dette har likevel ikke stoppet et stort antall personer fra å vise sin motstand i form av høringssvar, regjeringens nettsider sliter med oppetid i disse dager og en telefon til Regjeringens sentralbord bekreftet trykket de opplever rundt dette – og mer skal det bli.

Både privatpersoner og organisasjoner har anledning til å levere høringssvar og vi anmoder deg som leser dette å gjøre det samme. Vi som ikke anerkjenner bruk av koronasertifikat til å gi visse grupper i samfunnet særrettigheter, må stå frem og vise vår motstand.

Her er en guide på hvordan du leverer høringssvar og nederst finner du inspirasjon fra andre høringssvar hvis du ikke helt vet hva du skal skrive.

 1. Besøk https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-koronasertifikat-endringer-i-smittevernloven/id2847796/
 2. Scroll lengre ned på siden, forbi lenkene til høringsbrevet, notatet osv. til du ser en grønn knapp det står ‘Send inn høringssvar’.
 3. Klikk på den grønne knappen.
 4. På siden som dukker opp vil du få noe informasjon før det lengre ned dukker opp en tekstboks du skal fylle ut høringssvaret i. Det er også mulig å laste opp pdf eller andre vedlegg. For enkelthetsskyld kan det være lurt å bruke tekstboksen. (1)
 5. Scroll nederst på siden og trykk på grønn boks det står ‘Neste’
 6. Neste side er din kontaktinformasjon – velg Privatperson hvis du svarer som deg selv, velg om du skal fylle inn ditt navn eller ei og hvorvidt det skal synes for andre. (2)
 7. Trykk på grønn knapp det står ‘Neste’
 8. Siste side er oppsummering. Scroll ned og huk av for ‘Ja, jeg aksepterer vilkårene’ og trykk på grønn knapp ‘Send inn høringssvar’ – du skal nå få en side med ‘Takk for ditt høringssvar’.
2) Her velger du om du skal være anonym eller signere med fullt navn
1) Her skriver du inn ditt høringssvar

Inspirasjon fra andre høringssvar:

Les Fritt Helsevalg sitt høringssvar her 

 

Henvisning til menneskerettigheter:

I 2014 vedtok Stortinget et nytt tillegg i den norske Grunnloven med implementering av en rekke menneskerettighetsbestemmelser. Nå, under ti år senere, vurderer Stortinget å innføre et sertifikat som i sin verste form kan fjerne menneskerettigheter for de som utfører valg utenom normen. Dette strider mot den nyskrevne Grunnlovens ønske om å sikre det norske folk sivile, sosiale og kulturelle rettigheter.

I FNs verdenserklæring om menneskerettigheter er det et rikt utvalg av artikler som alle taler mot innføring av koronasertifikat;

Artikkel 1: «Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.»

Artikkel 2: «Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold

Artikkel 3: «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet

Artikkel 21 del 2: «Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land

Artikkel 27 del 1: «Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskaplige fremgang og dens goder

Verdens helseorganisasjons krisekomité har advart mot vaksinepass som krav ved innreise. De mener det er urettferdig fordi vaksiner er skjevt fordelt i verden, og at vaksinepass vil gjøre ulikhet mellom land enda større.

 

Henvisning til etikk:

I Norge og i Norden har vi kjempet for et likeverdig og likestilt samfunn for alle borgere. Likeverd og likestilling har dannet det moralske grunnlaget for velferdsstaten og et demokratisk Norge basert på etikk. Forslaget om å skape et sorteringssamfunn basert på helsemessig status strider mot alle våre demokratiske prinsipper.

Alle individer har selvbestemmelse og autoritet over egen kropp, og alle er like for loven.

Et åpent demokrati har aldri før krevd en fremvisning av personlige helseopplysninger fra befolkningen for at de skal få leve vanlige liv.

Et vaksinepass strider mot selvbestemmelsesprinsippet og grunnleggende menneskerettigheter. Å kunne bestemme over eget liv og helse er et grunnleggende prinsipp som kan tilskrives tanken eller ideen om det frie mennesket

 

Eller gjør det enkelt og konsist:

Jeg ønsker ikke koronasertifikat.

Vi håper du viser din motstand mot koronasertifikatet og gir din stemme til saken. Igjen her er lenken til hvor du kan fylle inn ditt høringssvar: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-koronasertifikat-endringer-i-smittevernloven/id2847796/

3 kommentarer

 1. Rob Egg Brouwer 3 år ago 12. mai 2021

  Vi lever i en fritt land ?!
  Så jeg vil bestemme selv, etter har vært grundig informert angående dokumentasjon(corona) fra inn, og UTLANDET hva jeg vil gjøre med livet og kroppen min !!
  Mvh Rob Egg Brouwer
  http://www.medisinskakupunkturklinikk.no

  Svar
 2. Anne Stanger 3 år ago 12. mai 2021

  Vi lever i ett land der vi kan velge selv hva våre personopplysninger skal brukes til! Jeg er derfor imot å innføre Koronasertifikat!

  Svar
 3. Aud Aardal 3 år ago 12. mai 2021

  Jeg er imot koronasertifikat, det er faktisk fritt vaksine valg i Norge. Av hensyn til de som av en eller annen grunn ikke vil/ kan vaksinere seg,
  er det ikke rettferdig å innføre dette..

  Svar

Skriv kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *