Send oss e-post info@fritthelsevalg.no
Ring oss (+47) 47 95 71 78
Bli medlem

Regjeringen har nylig IKKE fattet vedtak om genmodifisert mais!

Det har versert store oppslag i media de siste dagene om at klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) i disse dager har godkjent de to genmodifiserte maistypene T 25 og NK 603 til mat og fôr.

Fritt Helsevalg ringte Departementet for å få fakta i saken og snakket med saksbehandler.

Det er utstedt pressemelding om saken:

Det er feil at regjeringen har fattet vedtak om genmodifisert mais, slik det påstås i enkelte presseoppslag i dag, skriver klima- og miljødepartementet i en pressemelding den 30.10.14.

De to genmodifiserte maistypene T 25 og NK 603 har i praksis vært godkjentfor omsetning i Norge i flere år, skriver departementet.

Denne regjeringen har ennå ikke tatt stilling til om det skal vedtas nasjonalt forbud. Departementet vil nå vurdere saken nærmere, skrives det videre.

eu flagg med2Genteknologilovens bestemmelser slår fast at så lenge norske myndigheter ikke innen rimelig tid vedtar forbud mot genmodifiserte organismer (GMO) som er godkjent etter EUs GMO-direktiv, så er produktene lovlige å importere også til Norge. Samtidig har Norge gjennom en tilpasning til EØS-avtalen anledning til å nedlegge forbud, basert på nasjonal lovgivning.

Departementet anser det likevel som hensiktsmessig at det blir mest mulig klarhet om sakene, og vil nå vurdere dem nærmere.

Dette vil Fritt Helsvalg følge nøye opp, da Fritt Helsevalgs medlemmer er 100% imot genmodifisert mat – dette hadde vi en medlemsundersøkelse på i 2012.

1 kommentar

 1. Tore B. Krudtaa 7 år ago 20. oktober 2015

  Flott at dere tar et klart standpunkt i denne viktige debatten om GMO. Men det hadde vært fint hvis dere kunne begrunne hvorfor dere er 100% i mot genmodifisert mat. Ikke minst for å kunne informere mennesker som ikke vet hva f.eks. GM-planter og genteknologi er for noe. Her lenke til en litt lengre utgave av en kronikk som ble publisert i Nationen i fjor:
  REGULERINGSFARSEN RUNDT GMO
  http://www.monsanto.no/index.php/no/miljo/gmo/gmo-nyheter/229-reguleringsfarsen-rundt-gmo

  Her lenker til to bøker som belyser mange problematiske sider ved GMO, genteknologi, samt hvor elendig jobb våre regulative myndigheter gjør i forbindelse med risikovurderinger (eller mangel på disse):
  GMO – Vitenskapelig og regulatorisk svindel avslørt i ny bok:
  http://www.monsanto.no/index.php/no/miljo/gmo/gmo-nyheter/244-gmo-vitenskapelig-og-regulatorisk-svindel-avslort-i-ny-bok

  GMO Myter og fakta:
  http://www.paradigmeskifte.nu/2015/07/pressemelding-gmo-myter-og-fakta/

  Her et kapittel fra den siste boka, som ser på forskningen til Seralini, som avslørte at rotter ble alvorlig syke av å spise en type GM-mais:
  Séralini-saken – et angrep på den frie forskningen:
  http://www.monsanto.no/index.php/no/miljo/gmo/gmo-nyheter/236-seralini-saken-et-angrep-pa-den-frie-forskningen

  Mer informasjon om GMO, bl.a. dokumentarfilmer, intervjuer og urovekkende funn er å finne her:

  GMO nyheter:
  http://www.monsanto.no/index.php/no/miljo/gmo/gmo-nyheter

  GMO videoer:
  http://www.monsanto.no/index.php/no/miljo/gmo/gmo-videoer

  Svar

Skriv kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *