Send oss e-post info@fritthelsevalg.no
Ring oss (+47) 47 95 71 78
Bli medlem

Om oss

FRITT HELSEVALG:

  • er en uavhengig medlemsorganisasjon

  • jobber for samarbeid og brobygging mellom de ulike behandlingstilbudene

  • vil fremme et integrert helsetilbud, med det beste fra konvensjonell, komplementær og naturlig medisin

  • vil sikre at alle får tilgang til informasjon om hva som skjer nasjonalt og globalt innen helse, behandling og forskning

  • er talerør for oss som er interessert i helse og helsefrihet = frihet til å velge den behandlingsformen som man selv opplever hjelper på ens tilhelning og livskvalitet

  • jobber for å styrke retten til å bestemme hvilke kosttilskudd, vitaminer og naturlige urter man ønsker å bruke for å fremme sin egen helse

VÅRT FOKUS:

VISJON

Vår visjon er et integrert helsetilbud med det beste fra både konvensjonell og komplementær medisin.

VI ØNSKER

Et helsevesen som respekter selvstendige valg i behandlingsøyemed, basert på tilgjengeliggjort og balansert informasjon, som bygger på langsiktighet både i det forebyggende og det reparerende arbeidet.

MÅL

Vårt mål er at konvensjonelle medisinere, terapeuter og rådgivere skal møtes på en helhetlig plattform, der mennesket settes i sentrum.

LOBBYVIRKSOMHET

Vi jobber aktivt med lobbyvirksomhet ovenfor politikere og byråkrater for at du skal få velge det behandlingstilbudet du mener er riktig for din helse.

BROBYGGING

Vi skal bygge bro mellom folket, behandlere og beslutningstakere i samfunnet, der dialog, integrering og inkludering står i fokus.

OPPLYSNINGSVIRKSOMHET

Vi jobber aktivt for å få sannheten på bordet når det gjelder helsespørsmål gjennom forskningsformidling, informasjonsinnhenting og opplysningsaktiviteter.

STYREMEDLEMMER

En presentasjon av Fritt Helsevalgs styre – styrets medlemmer arbeider uten vederlag, for våre felles rettigheter.

STØTT VÅRT ARBEID