Send oss e-post info@fritthelsevalg.no
Ring oss (+47) 47 95 71 78
Bli medlem

Komplementærbehandling implementert i Sveits

Bilde til artikkel om implementering av komplementærmedisin i Sveits

Komplementærbehandling implementert i Sveits

Etter en folkeavstemning så langt tilbake som i 2009 ble det stemt om å implementere holistisk medisin, homeopati, akupunktur, urtemedisin og tradisjonell kinesisk medisin i sveitsisk helsevesen. Et flertall på 67 % av stemmene sa ja, noe som satte i gang et prøveprosjekt fra 2012-2017 hvor det ble refundert midler for bruk av de ovennevnte behandlingsformene.

Et krav fra sveitsiske myndigheter var å dokumentere effekt innen behandlingsformene. Myndighetene lanserte i 2011 en rapport som slo fast at homepati hadde god effekt, men måtte fem år senere avslutte forskningsprosjektet, fordi det ble for omfattende å vurdere alle behandlingsformene som helhet.

Uavhengig av mangelen på konkrete vitenskapsfunn ble prøveordningen omgjort til at de fem behandlingsformene ble likestilt med skolemedisinen, så lenge behandlingen ble utført av en lege med videreutdanning innen den aktuelle behandlingsformen.

Vi i Fritt Helsevalg tar ikke stilling til behandlingsformene som har blitt implementert som en del av refusjonsordningen i Sveits, men ser med glede at det sveitsiske folk nå har et bredere valg av helsetjenester, uten at lommeboka nødvendigvis får lide under personlige valg. At det fins komplementære behandlingsformer som kan ha effekt for menneskers helse hersker ingen tvil. Og selv om det ikke fins en løsning som passer for alle, kan en større valgfrihet for sin egen helse, uavhengig om det er fokus på forebyggende helse eller sykdomsforebygging, sørge for forbedret helsesituasjon for mange. Avslutningsvis viser også prosessen i Sveits hvilket behov det er for å forske mer på komplementærbehandling og dens effekt på menneskers helse.

Skriv kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *