Send oss e-post info@fritthelsevalg.no
Ring oss (+47) 47 95 71 78
Bli medlem

Høringsuttalelse til Mattilsynet – vårt svar sendt den 16. februar 2016

Den 15.12.2015 sendte Mattilsynet ut en høring for endring av kosttilskuddforskriften: folsyre, magnesium og minimumsgrenser for vitaminer og mineraler. 

Fritt Helsevalg stod på høringslisten og her er vårt svar som vi sendte til Mattilsynet den 16. februar 2016:

Høringsuttalelse til Mattilsynets forslag til endring av kosttilskuddforskriften på magnesium og folat.

Magnesium:
Norge har hatt maksimumsgrense på 600 mg/døgndose siden 1986 uten problemer. Dette bør fortsette. Mattilsynet vil redusere dosen til 250 mg, fordi barn stort sett ikke tåler høyere doser.

Norge bør heller vurdere å anbefale minimumsgrenser på alder og kjønn, slik de gjør i USA. Amerikanske helsemyndigheter gikk tidligere ut og uttalte at halvparten av USA sin befolkning lider av magnesium-mangel. Det foreligger få lignende undersøkelser i Norge, men det vi vet er at magnesium er nødvendig i over 300 biokjemiske funksjoner i kroppen. I 2014 gikk også FHI og Universitetet i Bergen ut med resultater fra en studie som viser at drikkevann med relativt høy konsentrasjon av magnesium beskytter mot hoftebrudd. Mange nordmenn spiser ikke nok magnesium-rik mat. Disse er avhengig av å få i seg magnesium som tilskudd og 250 mg/døgndose er ikke dekkende for et voksent menneske med magnesium-mangel.

Folat:
Her ser vi at VKMs risikovurdering er på 200 milligram/døgndose og at denne ønskes opprettholdt.

Også her baserer mattilsynet seg på barns toleranse og stenger dermed markedet for voksne folk.

For voksne sier VKM at døgndose på 800 mikrogram er trygt. Denne bør innføres.

Vår konklusjon:
Det er stor misnøye i befolkningen. Dette ble tydelig markert under folks engasjement etter de nye reglene 1.10-2015.

Mattilsynet må finne løsninger for å slippe trygge kosttilskudd og urter inn på det norske markedet!

Norge bryter EØS-regelverket ved å stenge markedet for slike næringsmidler.

Norge har dessuten avgjørelser i EU-domstolen mot seg, både i Solgardommen og Kellogdommen.

Vi ber politikerne se til Danmark. Danmarks løsning var å gi dispensasjon med krav om merking av kosttilskudd ment for den voksne befolkning. Slik kan Mattilsynet/Helse- og Omsorgsdepartementet enkelt og fort løse problemet for folks nåværende rådvillhet, vanskelige og kostbare reiser til utlandet.

Vi ønsker oss en lovgivning som i USA. Der undertegnet Bill Clinton i 1994 en egen lov: «USA dietary supplement health & education act». Myndighetene må der bevise for sine borgere at kosttilskudd er helsefarlig for å fjerne det fra markedet. Og der finnes ingen maksimum dosering. Den reguleres i markedet av seg selv, etter hva folk behøver og kjøper.

Fritt Helsevalg
v/ Britt Hansen

Skriv kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *