Send oss e-post info@fritthelsevalg.no
Ring oss (+47) 47 95 71 78
Bli medlem

Fritt Helsevalgs nåværende linje

Fritt Helsevalg feirer 20 år i 2016. Det har vært mange ressurser i organisasjonen siden den gang, og fanesaker har variert fra behandlingstilbud, EU-direktiver til kosttilskudd og vaksiner. Den røde tråden gjennom de 20 årene har vært helsefrihet for det norske folk.

Les også: Fritt Helsevalgs historie

På de 20 årene Fritt Helsevalg har eksistert har det også vært ulik grad av forståelse for hva et fritt helsevalg innebærer i de arbeidende styrene som har vært. Det er naturlig, da vi mennesker er forskjellige, og de respektive styrene har måtte velge saker ut av dagsaktuelle temaer i tillegg til fanesakene Fritt Helsevalg står for.

Da det på årsmøtet i 2015 ble innvalgt et nytt styre, ble Fritt Helsevalg revitalisert med fire nye styremedlemmer, og det resulterte i en prinsipiell intern diskusjon på hvordan Fritt Helsevalg bør operere og hvilket verdigrunnlag vi skal stå for. Det tok ikke lang tid før vi ble synkroniserte og ble enige om hva Fritt Helsevalg står for; nøytralitet i alle helse-spørsmål.

Fritt Helsevalg ønsker ikke å ta stilling til hvilke behandlingsformer som er de mest effektive eller sette restriksjoner på hvilke vitaminer og mineraler vi trenger for å opprettholde god helse. For oss handler vårt arbeid om at vi alle skal kunne velge fritt i forhold til hva vi tror på, uten at behandlingsmetoder diskrimineres eller gjøres utilgjengelige pga økonomiske barrierer eller andre faktorer. I dagens samfunn har skolemedisinen monopol når det kommer til subsidiert behandling av sykdommer og kroniske plager. Det anser vi ikke som et fritt helsevalg. Det er også strenge restriksjoner på hvilke vitaminer og mineraler vi kan kjøpe i Norge, spesielt med tanke på maksimumsdoseringen som er tillatt. Også dette mener vi er diskriminerende, og bryter med vår frihet til helse. Det ble stor oppstandelse da norske politikere vedtok å stramme inn på regelverket for import av kosttilskudd, og vi i Fritt Helsevalg stod på barrikadene mot dette.

Vaksine-spørsmålet som eksempel

På Wikipedia står Fritt Helsevalg oppført som vaksinemotstandere. Dette er feil. I dagens styre er det både tilhengere og motstandere av vaksiner. Det gir mening at Wikipedia oppfører Fritt Helsevalg som vaksinemotstandere når de viser til en artikkel om Vaksineaksjonen fra 2009, skrevet av Dagbladet, hvor det står at Fritt Helsevalg «sto bak aksjonen». Begrepet ‘sto bak’ kan tolkes på flere måter; betyr det at vi var én av initiativtakerne bak aksjonen, så er dette en ren faktafeil. Betyr det at FHV ga sin støtte på den tiden, så medfører det riktighet.

Uavhengig av hva Fritt Helsevalg stod for på den tiden, så vil ikke begrepet vaksinemotstandere være korrekt med dagens styre(det kan påpekes at ingen av dagens styremedlemmer var aktive i Fritt Helsevalg i 2009). For oss handler det ikke lenger om å ta stilling til vasksine-spørsmålet, hvis det ikke en dag blir seriøs debatt rundt tvangsvaskinering; da vil vi sette alle krefter igang for å snakke valgfrihetens sak. Nøytralitet i spørsmålet, men vi står for valgfrihet, og all tvang står i kontrast til våre verdier.

Så til begrepet alternativ

Begrepet alternativ(behandling), uavhengig av hva tematikken omhandler, er ofte omstridt. Hva er alternativt? Når kostholdsveiledning anses som alternativ behandling, kan det være lett å velge en «alternativ linje» i sitt meningssett.

For oss begynner begrepet alternativ å bli vasket ut, dette fordi synet på hva alternativ behandling innebærer er såpass sprikende fra individ til individ. Vi kommer i større grad til å bruke begrepet komplementær når det kommer til andre behandlingsformer som går utenfor den moderne skolemedisinen. Dette har mer med assosiasjoner å gjøre, fremfor vårt verdisett. Vi vil arbeide for at komplementærmedisinen blir tatt mer seriøst i offentligheten. Men vi ser også behov for at komplementærmedisinen trenger strenge krav til intern kvalitetssikring av sine behandlere, og vi ønsker mer forskning på feltet. Valgfrihet er viktig, men vi er enige at vi trenger en valgfrihet som ikke går på bekostning av seriøsitet.

Hvilket verdigrunnlag står Fritt Helsevalg for?

Styret i Fritt Helsevalg anser ikke seg selv som alternative. Vi ønsker som navnet tilsier et fritt valg innen helse-spørsmål. Vi skal være nøytrale. Vi skal bygge bro mellom den etablerte skolemedisinen og komplementærmedisinen. Vi ønsker også å arbeide for at alle skal få fri tilgang til effektive vitaminer, mineraler og urter.

Det er en menneskerett å ha en tilstrekkelig helseomsorg(Artikkel 25.1 i menneskerettighetskonvensjonen sier: «Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over«)

Styret i Fritt Helsevalg er en miks av meninger og trossett når det kommer til helsefaglige spørsmål, men vårt felles verdiggrunnlag baseres på helsefrihet, nøytralitet og et stort ønske om en større valgfrihet rundt vår helse. Vi tar ikke stilling til hva som fungerer best eller hvilke valg du tar for å forbedre din helsesituasjon; det vi ønsker er at du selv skal få velge det du mener er riktig for deg, at du har krav på best mulig informasjon om de forskjellige behandlingstilbud, og vi respekterer enkeltindividets rett til å ta egne valg for sin egen helse.

Skriv kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *