Send oss e-post info@fritthelsevalg.no
Ring oss (+47) 47 95 71 78
Bli medlem

Fritt Helsevalg – Historie og fremdrift

Til orientering for eksiterende og potensielt nye medlemmer.

Fritt Helsevalg ble stiftet i 1996 som fortsettelse av Folkeaksjon Fritt Helsemarked. Det var en gruppe som skulle drive underskriftskampanje mot forslaget til utvidelse av legemonopolet som foreslått i NOU 1993/94. Ønsket var å engasjere forbrukerne globalt – i kampen for helsefrihet og skolemedisinens monopol.

Gjennom årene har Fritt Helsevalg kjempet for: “Ja takk, begge deler” – dvs. at alternativmedisinen – og spesielt ernæringsmedisinen – skulle ha samme status som skolemedisinen. Etter hvert ble fokus endret til en kamp mot EUs direktiver – bl.a. kosttilskudd-direktivet og mot CODEX-Alimentarius – spesielt deres retningslinjer for vitaminer og mineraler i kosttilskudd.

De følte at deres aksjonsrekkevidde var nokså liten, og medlemstallet var vanskelig å øke. Få skjønte at deres helsefrihet var truet, og de fleste stolte på helsevesenet og skolemedisinen. Fritt Helsevalg arrangerte en rekke konferanser, deltok på messer og i møter, bl.a. med SABORG og møtte også Helsekomiteen på Stortinget. Men politisk respons var fraværende på den tiden, og mediedekning var vanskelig.

I 2012 begynte et nytt styre i Fritt Helsevalg å rette fokus på konseptet ”Ja takk, begge deler til samme pris”. Ideen var å samle den alternative medisinen til en stemme i samfunnet, slik at vi kunne møte helsemyndighetene som en enhet og på den måten ha mer tyngde i eventuelle forhandlinger om integrering på lik linje med skolemedisinen.

I 2013 startet Fritt Helsevalg initiativ til samarbeids-workshop – Hvordan integrere natur/komplementærmedisinen med skolemedisinen? Responsen var overveldende og viljen til samarbeid var stor! Vi hadde fire møter i 2013/14.

Fritt Helsevalg skrev brev den 09.10.14 til Helse- og Omsorgsminister Bent Høie, hvor vi baserte oss på WHOs nye, globale strategi innen helse for 2014 til 2023. WHO mener at alternative behandling fremdeles er undervurdert. WHO vil at flere skal få en rettferdig tilgang til den komplementære medisinen og et bedre samarbeid med det etablerte helsevesen. Også en refusjonsordning bør inngå i en ny avtale. Dette er helt i tråd med Fritt Helsevalg ønske for alle oss forbrukere. Og vi tok tak i det! Etter en del lobbyvirksomhet førte vårt brev til et møte i Helsedirektoratet som fant sted den 11.02.2015. Fritt Helsevalgs siste brobygger 2014, Siri Aabel og styreleder Britt Hansen var tilstede for Fritt Helsevalg. Dette viktige møtet får en oppfølger.

Fritt Helsevalgs lobbyvirksomheter de siste årene og foreløpig resultat

Vi har drevet mye lobby de siste årene. Men vi må ærlig innrømme at høring av 04.09.2012 – Prop. 168L (EUs direktiv 2011/62/EU), tiltak for å hindre forfalskede legemidler, dessverre gikk oss “hus forbi”. Styreleder var ny i rollen på denne tiden og opplæring fraværende. Dette beklager vi meget. Vi drev likevel mye lobbyvirksomhet på denne proposisjonen i forkant av at Stortinget skulle godkjenne den. Vårt poeng her var at legemiddelloven burde unntas matvarer og kosttilskudd som inneholder naturlige vitaminer og mineraler og mikronæringsstoffer som kroppen trenger. Flere andre aktører gjorde det samme. Men i denne proposisjonen var det snakk om å tillate destruksjon av “legemidler” uten først å be om tillatelse til å gjøre dette.

Vi har studert høringen av 04.09.12 i etterkant og ser at den også tar høyde for den nye loven av 01.10.15 som nå er kommet. Fra prop. 168L: I denne proposisjonen foreslås videre at HOD gis hjemmel til i forskrift å fastsette nærmere krav til legemiddelformidlere. Gjennomføring av direktivets krav til legemiddelformidlere vil ikke gjennomføres i forskrift før etter at Stortinget eventuelt har samtykket til EØS-komiteens beslutning om å innlemme rettsakten i EØS-avtalen. Det har kanskje ikke vært lett å skjønne rekkevidden av dette.

Frihandelen mellom landene er også nevnt i høringen, og vi kan høyst sannsynlig være sikre på at de har “sitt på det tørre” om dette.

Etter dette begynte vi lobbyvirksomhet på Stortingets anmodning til Regjeringen om å vurdere praksisen for klassifisering av kosttilskudd. Dette kom til på et initiativ fra Helse- og Omsorgskomiteen pga. mange innspill fra forskjellige aktører på at dagens praksis er for streng i Norge. Fritt Helsevalg var en av disse aktørene.

Denne anmodningen har vi fulgt nøye opp i legemiddelseksjonen, og omsider er det klart at Mattilsynet nå er i gang med å vurdere maksimumdosene for hver av disse stoffene. Dette kan ta opptil flere år, får vi opplyst. Og en høring vil etter hvert bli sendt ut. ESA (EFTAs overvåkningsorgan), hvor Norge har en representant sammen med Island og Liechtenstein, er for tiden i diskusjon med departementet, og dette skal vi følge opp.

Fritt Helsevalgs konklusjon:

Vi ser at alle “statlige forhandlinger” kan dra ut i det uendelige. Politikerne vi er i dialog med er villige til å lytte, men vi føler vi er langt unna å få gjennomslag i skrivende stund. Derfor ser vi et stort behov i å samle folket, behandlere og alle som ønsker et bredere helsevalg, slik at vår stemme blir sterkere i fremtidige forhandlinger.

Ny tid – nye ideer! Vi skal finne nye innfallsvinkler for å få frem våre krav til de folkevalgte – som skal jobbe for alle sitt beste.

Vi vil få en pekepinn på folks engasjement lørdag den 17. okt. foran Stortinget kl.13 – Demonstrasjon mot vitaminforbudet!

Vi mener vi har en joker i ermet med vår underskriftkampanje: ”Rett til å bestemme over egen helse” av 21.05.2015. Denne er skrevet av Jan Fredrik Poleszynski, Uno Vita, Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft (VOF) og Fritt Helsevalg. Den nærmer seg nå 6.000 underskrifter. Vi håper på mange flere, og da blir denne av betydning å forelegge myndighetene.

 

Fremdrift i Fritt Helsevalg

Fritt Helsevalg har store ambisjoner. Som du sikkert har sett har FHV fått en ny profil. Dette er starten på arbeidet til et nytt og høymotivert styre som ønsker å løfte den stadige økende bevegelsen som ønsker et Fritt Helsevalg i Norge. Utfordringen vi ser nå er at mange jobber på egne fronter for samme mål. Det er ingen tvil om at kreftene må samles, slik at vi blir én stor samlet bevegelse.

For Fritt Helsevalg sin del ser vi det som kritisk gjeldene å øke våre medlemstall, slik at vi kan fortsette det viktige arbeidet ovenfor politikere. Lobbyvirksomhet og brobygging vil fortsatt være en viktig del av vår virksomhet. Vi bruker kraften av våre medlemmer for å sette press på beslutningstakere i samfunnet.

Grunnen til at Fritt Helsevalg har fått resultater er på grunn av mennesker som deg, som er enige i Fritt Helsevalg sine verdier og er bevisste på hvor viktig det er å være engasjerte.

Fritt Helsevalg er sine medlemmer. Alle medlemmer har påvirkningskraft på vår utvikling. Derfor ønsker vi et økende engasjement fra våre medlemmer. Medlemmene oppfordres til å uttrykke sine meninger via e-post, telefon og internett, og gjennom å bidra med artikler, stå på stand og spre budskapet til Fritt Helsevalg.
Vi vet at det også er individuelle behov på hva en person kan bidra med, derfor har vi laget flere muligheter for å bli en del av Fritt Helsevalg, slik at du kan gi ditt bidra til vårt felles arbeid.

Les mer om hvordan du kan bidra her: https://fritthelsevalg.no/bidra/

Skrevet av: Britt Hansen, styreleder

Skriv kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *