Send oss e-post info@fritthelsevalg.no
Ring oss (+47) 47 95 71 78
Bli medlem

Folkeaksjon for alternativ behandling

Alternativopplysningen tok i november 2007 initiativ til en folkeaksjon for bedre integrert alternativt offentlig helsetilbud. De har nådd sitt første delmål på 10 000 underskrifter, men ønsker å tidoble dette.

Folkeaksjonen FAB krever:

  •  Å øremerke 260 millioner kroner i året til forskning på alternativ behandling
  • Et etablert tilbud om alternativ behandling på sykehus
  • Bedre opplæring av helsepersonell om alternativ behandling
  • Fullstendig momsfritak for alternativ behandling
  • Refusjonsordning for alternativ behandling

Viser til WHO¨

Folkeaksjonen viser til WHO sitt strategidokument «WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023» som har utarbeidet en global strategi for medlemslandene i å implementere tradisjonell- og komplementærmedisinen (T & KM) inn i de respektive medlemsland sine helsevesen. Dokumentet på 78 sider er fylt med statistikk og informasjon om T & KM på globalt nivå, med klare retningslinjer på hvordan medlemsland ved bruk av kunnskapsbasert evidens skal innføre et bredere helsetilbud for å skape universal helsedekning på tvers av nasjonalgrensene.
WHO sitt strategidokument har hittil ikke utført større endringer i norsk helsepolitikk, men en rekke organisasjoner, inkludert Fritt Helsevalg, vil benytte dokumentet i sin lobbyvirksomhet ovenfor politikere for å skape et bredere tilbud for folk flest.

Fritt Helsevalg støtter aksjonen

Alle tiltak for å påvirke norske politikere til å skape et friere helsetilbud støttes av Fritt Helsevalg. Vi ønsker folkeaksjonen lykke til i sitt arbeid for å innhente underskrifter i håp om at dette vil være med på å bevisstgjøre beslutningstakere om at komplementærbehandling er i sterk vekst i Vesten, og at vi trenger offentlige reguleringer og ikke minst muligheten til å kunne velge mellom seriøse behandlingstilbud om vi ønsker å forebygge eller kurere sykdom.
Derfor oppfordrer vi våre lesere til å skrive under på aksjonen, alle underskrifter er like mye verdt, og volum er det som gjelder for å få innvirkning og påvirkningskraft.

Skriv kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *