Send oss e-post info@fritthelsevalg.no
Ring oss (+47) 47 95 71 78
Bli medlem

Fedon Lindberg er Brobyggerprisvinneren for 2021

Årets vinner av Brobyggerprisen Fritt Helsevalg er nominert og stemt frem av våre medlemmer og årets vinner er Fedon Lindberg.
Utdeling av prisen skjedde på Høstkonferansen i regi av Forlaget Lille Måne den 16. oktober 2021.

Lindberg som like før hadde holdt et innlegg på konferansen fikk overrukket diplom og gode ord fra Fritt Helsevalgs styreleder Tony Holm.

Lindberg fikk mange lovord i avstemningen, bl.a. ble begreper som pionèr og geni benyttet for å beskrive mannen som i flere tiår har stått i bresjen for opplysningsvirksomhet innen ernæring- og livstilsmedisin.

I stor Fritt Helsevalg-ånd arbeider Lindberg med en visjon om å implementere integrert medisin som en del av pasienttilbudet, og med sin bakgrunn som lege, kombinert med sin forståelse av integrativ- og funksjonell medisin, er han en sann brobygger og en verdig vinner av Brobyggerprisen Fritt Helsevalg.

Vi gratulerer Fedon Lindberg med utmerkelsen.

Uttalelse fra Fedon Lindberg

La meg først takke fra hjertet Fritt Helsevalg for Brobyggerprisen 2021. Det er en ære jeg setter svært stor pris på!

Ingen oppnår mye viktig alene. Jeg har opp igjennom fått utrolig mye hjelp og støtte fra mine nærmeste, mine medarbeidere. Jeg er dem svært takknemlig for. Ikke minst må jeg takke alle mine flere tusen pasienter igjennom 36 år som lege. Jeg har nok lært mer av dem enn de har lært av meg. Min reise har ikke vært uten hindringer og vanskeligheter, men med god hjelp har det vært mulig å fokusere på det positive, heller enn det negative.

Når alvorlig sykdom rammer både nær familie og venner, blir man tvunget til å prioritere det viktige og helsen er noe av det aller viktigste for oss alle.

Som person og fagperson er jeg veldig nysgjerrig og ønsker å se så mye av hele bildet som mulig. Min utdannelse er innenfor skolemedisin og jeg tilstreber å se på hva som finnes av dokumentasjon i forskning når jeg gir råd til mine pasienter eller når jeg skriver bok, holder foredrag eller kurs. Jeg er imidlertid også klar over, at bare fordi noe ikke er forsket på eller besvart av forskning, betyr ikke at det ikke finnes. At vi ikke alltid finner årsaker bak sykdom, er ikke det samme som å si at årsaker ikke finnes. Ja, det finnes faktisk mye mellom himmel og jord, enn det vi til enhver tid evner å se eller høre.

I alle år har jeg fulgt en enkel leveregel i min legegjerning

Jeg skal gi råd basert på det jeg kan og det jeg ville anbefalt til mine nærmeste eller meg selv i tilsvarende situasjon. Jeg skal ikke gi råd eller svar, hvis jeg ikke kan nok om saken, men jeg skal forsøke å undersøke og lære, så godt som mulig.

Ydmykhet er viktig ift det vi til enhver tid ikke vet. «En ting vet jeg, at jeg intet vet» sa Sokrates.

Arroganse er ikke et godt utgangspunkt for å tilegne seg kunnskap og for å få til endring og fremskritt. Definisjon på galskap er å gjenta samme feil og tro at det blir riktig, sa Einstein.

«Det er mye viktigere å vite hvilken pasient som har en diagnose, enn hvilken diagnose en pasient har», sa Sir William Osler.

 Hva er integrativ medisin

Integrativ medisin er en måte å levere helsetjenester, som ser på pasienten som det viktigste medlemmet i medisinteamet og bruker alle trygge og effektive behandlingsformer uten å begrense seg eller favorisere én medisinsk måte å tenke.

Integrativ helse og medisin understreker betydningen av forholdet mellom utøver og pasient, fokuserer på hele personen, er basert på et bredt spekter av vitenskapelig evidens, og benytter alle formålstjenlige terapeutiske tilnærminger, helsepersonell og yrker for å hjelpe pasienten oppnå optimal helse, ikke bare fravær av sykdom. Enkelt sagt, integrativ medisin tilbyr det som kan være best praksis for optimal helse og helbredelse.

Hva er funksjonell medisin

Funksjonell medisin er en individualisert, systemorientert modell som gir pasienter og behandlere mulighet til å oppnå best mulig helse ved å samarbeide for å takle de grunnleggende årsakene til sykdommen.

Funksjonell medisin adresserer de underliggende årsakene til sykdom, bruker en systemorientert tilnærming og engasjerer både pasient og utøver i et terapeutisk partnerskap. Det er en utvikling i medisinutøvelsen som dekker på mye bedre måte samfunnets helserelaterte behov i det 21. århundre.

Visjonen for Integrativ og Funksjonell Medisin 

Vi har en drøm:

  • Hvor helsetjenester handler om helse og er tilgjengelig for alle.
  • Hvor forebygging er vårt fundament, og rent symptomrettede reparasjoner blir brukt bare når vi trenger dem.
  • Hvor alle helsepersonell jobber sammen for å helbrede kropp og sinn.
  • Hvor bærekraft er integrert i vår kultur, praksis og opplæring.
  • Hvor vi er løsningen.
  • Hvor vi samarbeider for å etablere et nytt helsevesen paradigme for menneskeheten og planeten.»

Skriv kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *