Send oss e-post info@fritthelsevalg.no
Ring oss (+47) 47 95 71 78
Bli medlem

Dr. Peter Dvergsdal er brobyggerprisvinneren for 2022

Peter Dvergsdal ble kåret til årets brobyggerprisvinner av våre medlemmer og støttespillere.

Peter Dvergsdal er kjent som legen som behandlet tusenvis av pasienter for covid-19 med medikamenter tilgjengelige i norske apotek, men som aldri var godkjent som behandlingsmetode mot viruset. Trass gode behandlingsløp hos sine pasienter ble Dvergsdal fratatt sin legelisens sommeren 2022 etter over 50 års praksis som lege. Dvergsdal har vist mot og en integritet som få andre kan vise til; vel vitende om at legelisensen stod på spill, valgte han likevel å prioritere pasientens helse, fremfor et rigid regelverk og Dvergsdal står stødig i sin tro på at virus kan behandles. Peter Dvergsdal er en sann brobygger, både i ord og handling, og er en verdig vinner av Brobyggerprisen Fritt Helsevalg.

Utdelingen skjer 07. februar kl. 18.00 på Salongen Konferanse ved Ibsenkvartalet.

Utdeling av Brobyggerprisen Fritt Helsevalg vil avholdes tirsdag den 07. februar. Betalende medlemmer og tidligere brobyggerprisvinnere har førsterett på plass og det vil være mulig for alle å reservere plass fra 01. februar. I tillegg til utdelingen vil Peter Dvergsdal holde et foredrag (se disposisjonsliste nedenfor) og det vil være mulig med spørsmål fra salen.

Disposisjonsliste for foredrag/samtale: Peter Dvergsdal

«Om tidlig virusbehandling og resultater, COVID-19, illustrasjon om maktbyråkratiets inkompetanse på ny kunnskap og maktmisbruk.»

 1. Hvorfor jeg startet tidlig behandling med virusmidler i 2016.
 2. Er luftveisvirus farlige?
 3. Kan man få hjerneskade av luftveisvirus?
 4. Hvilke virus kan man behandle?
 5. Hva er virkningsprinsippene?
 6. Hva er forskjellen mellom bredspektrum behandling og smalspektret behandling?
 7. Hva er resultatene etter å ha gitt ca 7000 behandlinger?
 8. Hvis behandlingen er så bra, hvorfor har offentlige instanser motarbeidet meg i stedet for å hylle?
 9. Hva er galt når maktbyråkratiet følger vedtatte normer?
 10. Hvorfor klarer ikke maktbyråkratiet å følge utviklingen raskt nok?
 11. Er det inkompetente mennesker i maktbyråkratiet?
 12. Er byråkratiet skyld i sykdom og død? Er de en større risiko enn om de ikke eksisterte?
 13. Er det noen som misbruker sin makt i byråkratiet?
 14. Er det slik at noen personer i maktbyråkratiet forfølger dissidenter og nøytraliserer de?
 15. Har vi fått et hersker og undersåttsystem i stedet for et aktivt demokrati?
 16. Hvem har skylden?

RETNINGSLINJENE UNDER KORONA HAR FØRT TIL FLERE TUSEN UNØDVENDIG DØDE I NORGE, OG CA EN MILLION MED LANGVARIGE PLAGER. ER DET ANNET ALVORLIG GALT DE HAR GJORT?

Det er mange ting man kan nevne. Jeg nevner to:

 1. Siden 1985 har 4000 fått tykktarmskreft unødvendig hvert år, og over 1000 har dødd hvert år.
 2. Det er mulig minst å halvere antall nye demente med enkle forebyggende tiltak.

OM FOLK FLEST SKAFFER SEG KUNNSKAP KAN VI GJENOPPRETTE DEMOKRATIET UTEN Å DANNE FRONTER.

Bli med på å hedre Peter Dvergsdal

Å stå rakrygget mot byråkratiet for pasientens beste er sjelden kost. Selv om byråkratiet har sin funksjon er det stadig historier om leger som mister sin lisens etter å ha tråkket utenfor lovverket. Til felles har mange av dem gode sykdomsforløp blant sine pasienter å vise til og er ofte grunnen til at de velger moral fremfor regelverk, spesielt når de ser det fungerer for sine pasienter. Dvergsdal har stått støtt i en tid hvor store deler av landet var i panikk, hvor vi fikk vite at det ikke fantes medisin og kur og vært foran de fleste av sine fagfeller i sin forståelse om hvordan det var mulig å behandle Covid-19. Alt det Dvergsdal gjorde for pasienter i løpet av korona-årene er beundringsverdig, med flere stod de på dag og natt for å håndtere den massive mengden henvendelser de mottok daglig. Dvergsdal er en verdig vinner av Brobyggerprisen og fortjener å bli hedret for sitt arbeid. Hva er grunnen til at Dvergsdal valgte denne veien? Hvilket faglig grunnlag stod bak beslutningene? Alt dette og mye mer vil vi få svar på under arrangementet.

Håper vi sees den 07. februar! Ta kontakt på info@fritthelsevalg.no eller gjennom vårt kontaktskjema her på nettsiden.

Vi gratulerer Dr. Peter Dvergsdal som vinner av Brobyggerprisen Fritt Helsevalg 2022. 

Skriv kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *