Send oss e-post info@fritthelsevalg.no
Ring oss (+47) 47 95 71 78
Bli medlem

Brobyggerprisen Fritt Helsevalg 2015

Styreleder i FHV, Britt Hansen deler ut Brobyggerprisen til Pål Hermansen

Styreleder i FHV, Britt Hansen deler ut Brobyggerprisen til Pål Hermansen

Brobyggerprisen Fritt Helsevalg 2015 ble utdelt på Nordisk naturmedisinsk fagkongress på Sundvollen den 31. oktober. Årets vinner er tannlege og homeopat Pål Hermansen. Fagkongressen er en flott ramme for prisutdelingen – hvor interessen for helhetlig medisin står i sentrum. Det er en ære for Fritt Helsevalg å få overrekke prisen på kongressen. Pål Hermansen er helhetsmedisinsk tannlege, homeopat, forfatter og fotograf.

Prisvinneren holdt et spennende og vidtspennende foredrag med spektakulære bilder, for han er jo  naturfotograf!

Her er et utdrag av hans brobyggerforedrag:

Munnen en del av kroppen, mennesket en del av verden

Munnen er et eget økosystem, akkurat som de andre organsystemene i kroppen. Disse virker sammen og utgjør en biologisk helhet, en organisme.
Her forklarte Pål oss hvordan vi kan se ting i et større perspektiv.

Hva betyr munnen for kroppen?

Helsevesenet har tradisjonelt hatt et skarpt og kunstig skille mellom munnen og kroppen.

Tannlegene behandler bare tenner og munnhule, mens legene har svært liten kunnskap om munnen. Dermed blir ofte ikke nok oppmerksomhet rettet mot munnens betydning for pasientens helse.

Det er en viss bevissthet om hvordan generelle sykdommer kan påvirke de orale forholdene, men den omvendte problemstillingen er lite påaktet.

Tilstander i munnen har noen ganger store konsekvenser for pasientens helsetilstand. De kan gjøre pasienten mer eller mindre behandlingsresistent og føre til at det legges beslag på unødvendige ressurser i helsevesenet.

Hva er biologisk tannbehandling?

  • Målet med tannbehandling i et holistisk perspektiv er å fjerne alle negative faktorer fra munnhulen og sette den tilbake i en mest mulig naturlig tilstand.
  • Det ideelle resultatet etter behandling er en munn sanert for betennelser både i tenner, tannkjøtt og kjever, og alle metaller. Da oppheves de fleste negative påvirkningene fra munnen.
  • Betennelser er den viktigste faktoren, men også metallholdige tannrestaureringer bør i størst mulig grad fjernes. I alle fall må kombinasjoner av flere typer metaller,som amalgam og gull, elimineres.
  • For å arbeide på den mest skånsomme måten, foretrekkes de minst invasive behandlingene. Rotfylling av vitale tenner kan oftest unngås ved riktig behandling, tannkjøttlommer kan oftest kontrolleres/ fjernes og nytt tannfeste skapes uten kirurgi, laser fjerner smerter og bedrer tilheling. Alle kroner og broer er metallfrie. Implantater unngås.

Satt på spissen:Jo mindre tannbehandling, jo bedre tannhelse! Den som slipper unna tannlegen i ungdomsårene, får oftest svært lite tannproblemer videre, og dermed også helseproblemer med basis i munnen. 

Det var på tide å sette fokus på denne innfallsvinkelen til forbedret helse for folk flest. Fritt Helsevalg takker nok en gang medlemmene som har stemt frem Pål Hermansen til Brobyggerprisen Fritt Helsevalg 2015. Pål sier: Folk som ikke responderer på en behandling som normalt burde virke, bør skole- og alternativmedisinen sende til en helhetsmedisinsk tannlege!

Skriv kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *