Om Fritt Helsevalg

Fritt Helsevalg er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for en bedret folkehelse gjennom retten til fritt valg i helsespørsmål. Vår oppgave er å vokse som talerør for oss forbrukere og andre som er interessert i helse og helsefrihet. Vi vil sikre deg retten til å velge fritt mellom tilgjengelige behandlingsformer, samt tilgang på helsefremmende naturmidler. Fritt Helsevalg gir deg viktig informasjon som angår både deg og de du bryr deg om. Du får informasjon om situasjonen i Norge, hvordan EU påvirker din valgfrihet, og ikke minst hva som skjer globalt. Norge er en del av det globale bildet – hvor flere og flere organiserer seg for å få beholde sine rettigheter.

Et fritt helsevalg vil si selvstendige valg i behandlingsøyemed basert på tilgjengeliggjort og balansert informasjon, og hvor behandlingsformene er naturnære og bygget på langsiktighet både i det forebyggende og det reparerende arbeidet. Vi jobber for å sikre deg retten til å velge fritt mellom tilgjengelige behandlingsformer, samt tilgang på helsefremmende naturmidler. Enkelt individets rett til å bestemme hvilke kosttilskudd, vitaminer og naturlige urter man vil bruke må beskyttes!

Du skal få og kreve aksept og respekt fra lege, helsepersonell og andre dersom du ønsker naturlige og medikamentfrie behandlinger.
Det er din helse det gjelder og ingen kan fortelle deg hva DU føler!
Vi ønsker et integrert helsetilbud, med det beste fra både konvensjonell, komplementær, alternativ og naturlig medisin.

Bli medlem

Først og fremst så støtter du arbeidet for at du og dine kjære skal få velge fritt for egen helse. Det er enkelt. Jo flere medlemmer vi har, desto større påvirkningskraft har vi mot myndighetene.

Fritt Helsevalg drives på frivillig basis og er avhengig av medlemmer for å fortsette sitt arbeid. Gi ditt bidrag for å øke vår tyngde, bli medlem i dag!

Vårt fokus

Vi skal bygge bro mellom folket, seriøse behandlere og beslutningstakere i samfunnet, der dialog, integrering og inkludering står i fokus. Vårt mål er at konvensjonelle medisinere, andre terapeuter og rådgivere skal møtes på en helhetlig plattform, der mennesket settes i sentrum. Vi ønsker et integrert helsetilbud med det beste fra både konvensjonell og naturlig medisin.

Vi jobber aktivt for å få sannheten på bordet når det gjelder helsespørsmål gjennom forskningsformidling, informasjonsinnhenting og opplysningsaktiviteter. I tillegg til dette vil vi ha bedre informasjon om innhold i matvarer og ikke minst medikamenter. Fri og uavhengig informasjon om helsespørsmål skal ikke motarbeides av helse- og ernæringsmyndighetene.

Vi jobber aktivt med lobbyvirksomhet mot politikere og byråkrater for at du skal få velge det behandlingstilbudet du mener er riktig for din helse. Ingen kan fortelle deg hva du føler! Jo større medlemsbase Fritt Helsevalg har, jo større påvirkningskraft og innflytelse har vi på myndighetene når vi jobber med lobbyvirksomhet. Vårt budskap skal bli hørt.

Vet du svaret?

Hvis du blir syk i Norge i dag, kan du velge behandlingen du ønsker?

Nei, i dag favoriseres konvensjonell medisin på bekostning av naturlig medisin.

Vet du at naturlige vitaminer og mineraler kan forhindre og helbrede sykdom?

Da vet du mer enn myndighetene, som har forbudt bruk av vitaminer og mineraler i effektive doser. De jobber faktisk med å forby flere virksomme naturprodukter.

Kan du fritt kjøpe effektive kosttilskudd og naturpreparater?

Nei, i Norge sier legemiddelloven at hvis et naturmiddel kurerer eller forhindrer sykdom, er det forbudt å selge produktet fritt. Selv om naturmiddelet bare har gunstige virkninger for deg, blir det enten totalforbudt, reseptbelagt eller kun tillatt solgt gjennom apotek, og da gjerne til sterkt forhøyet pris.

Tror du at du får vite sannheten om virkningene til legemidler og naturmidler?

Det er forbudt å informere deg om virkningene fra naturmidler, så det er mye du ikke vet. Du får vite mye om legemidlenes virkninger, men man ser stadig eksempler på at informasjonen om bivirkninger har blitt tilbakeholdt.

Abonnér på vårt nyhetsbrev

Ta kontakt med oss her

Please leave this field empty.

Styremedlemmer

En presentasjon av Fritt Helsevalgs styremedlemmer – styrets medlemmer arbeider uten vederlag, for våre felles rettigheter.