Fritt helsevalg (FHV) er en ideell og uavhengig organisasjon som vil sikre deg retten til å velge fritt mellom tilgjengelige behandlingsformer, samt tilgang på helsefremmende naturmidler. FHV arbeider for at du skal slippe unødig byråkrati og stengsler som hindrer deg fra å ta ansvar for egen helse.

Kontaktinformasjon Fritt Helsevalg

Adresse:
FRITT HELSEVALG
Postboks 6707
St. Olavs Plass
0130 Oslo
Epost: info(at)fritthelsevalg.org
Telefon: 966 23 173

Telefontid: mandag og onsdag kl.11-14 Betaling av medlemskontingent skjer til bankgiro nr. 0532.10.88491

Send henvendelse

 

Bekreftelse