Siste nytt

Her legger vi ut et utvalg av ferske nyheter og artikler.
Trykk her for flere

Om Fritt Helsevalg

Fritt Helsevalg er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for en bedret folkehelse gjennom retten til fritt valg i helsespørsmål. Vår oppgave er å vokse som talerør for oss forbrukere og andre som er interessert i helse og helsefrihet. Vi vil sikre deg retten til å velge fritt mellom tilgjengelige behandlingsformer, samt tilgang på helsefremmende kosttilskudd, vitaminer og naturmidler. Støtt vårt arbeid ved å bli medlem og spre ordet om vår visjon om fullt behandlingstilbud for alle. Dette er en menneskerett!

Les mer om oss her

Brobygging

Vi skal bygge bro mellom folket, seriøse behandlere og beslutningstakere i samfunnet der dialog, integrering og inkludering står i fokus. Vårt mål er at konvensjonelle medisinere, andre terapeuter og rådgivere skal møtes på en helhetlig plattform, der mennesket settes i sentrum. Vi ønsker et integrert helsetilbud med det beste fra både konvensjonell og komplementær medisin.

Opplysning

Vi jobber aktivt for å få sannheten på bordet når det gjelder helsespørsmål gjennom forskningsformidling, informasjonsinnhenting og opplysningsaktiviteter. I tillegg til dette vil vi ha bedre informasjon om innhold i matvarer og ikke minst medikamenter. Fri og uavhengig informasjon om helsespørsmål skal ikke motarbeides av helse- og ernæringsmyndighetene.

Lobbyvirksomhet

Vi jobber aktivt med lobbyvirksomhet mot politikere og byråkrater for at du skal få velge det behandlingstilbudet du mener er riktig for din helse. Ingen kan fortelle deg hva du føler! Jo større medlemsbase Fritt Helsevalg har, jo større påvirkningskraft og innflytelse har vi på myndighetene når vi jobber med lobbyvirksomhet. Vårt budskap skal bli hørt.

Våre mål og visjoner

Fritt Helsevalg krever et integrert og helhetlig helsetilbud med det beste fra alle disipliner. Alle skal ha rett til å gjøre egne selvstendige valg for egen helse, og dermed også ha tilgang på fri og fullstendig informasjon om forskjellige behandlingsformer og kosttilskudd.

Våre overordnede mål er å innføre støtteordninger på behandlingsnøytralt grunnlag og lovliggjøre effektive naturmedisiner og kosttilskudd. Konvensjonell og komplementær medisin må likestilles blandt annet gjennom økonomoisk støtte i form av egenandelsordning, trygderefusjon og skattefradrag på lik linje med vanlig praksis for annen medisinsk behandling.

Les mer her om hvordan du også kan engasjere deg.

BLI MEDLEM I DAG

Hvorfor bli medlem?

Hjelp Fritt Helsevalg å bevare og fremme din rett til å spise sunn mat og kosttilskudd, bruke alternativ terapi, og ha full tilgang til sann informasjon om de medisinske og ernæringsbaserte alternativer som finnes til fordel for din helse. Bli medlem idag du også!

Meld deg på vårt nyhetsbrev